IT Awards 2022 Logo

IT Awards 2022 - הרשמה לתחרות והגשת פרויקטים

מתמודד יקר, 

על מנת לרשום את הפרויקט כמתמודד מן המניין בתחרות יש למלא את הפרטים המופיעים מטה.
אנא הקדש לתהליך את מלוא תשומת הלב, הפרטים כפי שימולאו על ידך ילוו את הפרויקט בכל תהליך השיפוט לרבות שם הפרויקט וקטגורית השיפוט.
כל ההתקשרות עם מגישי הפרויקט תעשה באמצעות הדוא"ל ולכן הקפד על כתיבת כתובת נכונה או מספר כתובות פעילות. 
 

להורדת קובץ הוראות הגשת הפרויקט לחץ כאן (מומלץ להוריד את הקובץ בדפדפן גוגל כרום או פיירפוקס)

המצגת חייבת להיות בפורמט .pdf; .pptx; .docx. גודל מקסימלי למצגת 15 מ"ב
הצהרת נגישות