IT Awards 2023 Logo

קטגוריות שיפוט

  1. חדש: חרבות ברזל: IT בשירות המלחמה ולמען מדינת ישראל
  2. טרנספורמציות דיגיטליות וחדשנות   
  3. חדשנות במעבר לענן: תשתיות
  4. אנליטיקה, BI, OPEN AI
  5. שו"ב, סייבר
  6. חדשנות במערכות ליבה
  7. פרויקטים מצטיינים באקדמיה ובחינוך הטכנולוגי
  8. התנדבות, תרומה לקהילה בתקופת חירום - חרבות ברזל
הצהרת נגישות